Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Koncerti
Draudzes koris
Bazūņu koris
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:

Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Vox Angelica koncerts O LUX BEATA
iesūtīts: 2016.08.04 10:24 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Sergejs JĒGERS (kontrtenors), Ilze REINE (ērģeles), Ainārs PAUKŠĒNS (čells) 2016.gada 7.augustā Dubultu baznīca aicina uz Vox Angelica koncertu.

O lux beata- Svētītā/svētlaimīgā gaisma.
Gaismas tēma, ceļš uz gaismu un lūgšana pamatā šīs programmas skaņdarbiem (Nakts miniatūras, Piedodošās gaismas litānija, O lux beata, Ave Maria), kopīgais programmai – aicinājums mūzikā tuvoties savai iekšējai pasauli, tuvoties mieram un apskaidrībai. Koncertā ietverta baroka mūzika (J.S.Bahs, A.Grandi), gregoriskie dziedājumi (O lux beata) un mūsdienu latviešu komponistu R.Dubras, J.Ķirša un pašas koncerta dalībnieces – ērģelnieces Ilzes Reines skaņdarbi.
Askētisms, miers, tēlu harmonisms vai improvizatoriskums un dramatiski uzliesmojumi – šīs iezīmes kopīgas gan senajai, gan mūsdienīgajai mūzikai. Programmas piedāvājums veido veseluma, viengabalainības sajūtu, kaut arī iekļauta stilistiski daudzveidīga mūzika. Sergeja Jēgera balss daudzveidību iepazīsim gregorisko dziedājumu līdzenajā plūdumā kā arī A.Grandi krāsainajā, kontrastu pilnajā kompozīcijā Cantabo Domino.
Klausītājiem būs īpaša iespēja dzirdēt Jāņa Ķirša 2015. gada nogalē komponēto ciklu Nakts miniatūras (Raiņa un Aspazijas dzeja), kurā J. Ķirša melodiķa talants un noskaņu spēles brīnišķīgi satiekas ar Sergeja Jēgera spēju piešķirt mūzikai izjustu dvēseli, sabalsojoties ar čella līnijām. Čellista Aināra Paukšēna un ērģelnieces Ilzes Reines sadarbība turpinās jau vairāk kā 10 gadus, šoreiz mūziķu lasījumā J.S. Baha Sonātes D-dur pārdomu un virtuozitātes šķautnes.

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI
Darba dienās:  otrdiena – sestdiena
draudzes mājas kanceleja no 10.00 līdz 14.00
Brīvdienas – svētdiena, pirmdiena
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________

Draudzes lietvede Irēna Jeršova
29269071
 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »