Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:


Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Draudzes Diakonijas nozare

Kalpošana – tulkojot no grieķu valodas “diakonia”.  Jēdziens diakonija kristīgās ticības kontekstā nozīmē savstarpēju kalpošanu, atbalstu, palīdzību un mierinājumu dzīves likstās. Rūpes par cilvēku kopumā - par viņa dvēseli un miesu. Diakonija ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, uzdevums, uz ko aicina Kristus.

 „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem  vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši” (Mt.25.40). 

Ikviens mīļi gaidīts un ielūgts iesaistīties brīvprātīgā diakonijas kalpošanā - palīdzot apmeklēt draudzes locekļus mājās, slimnīcā, atbalstot praktiski ikdienas darbā, rūpējoties vienam par otru, piesaistot līdzekļus caur projektiem, un padziļinot zināšanas garīgajās un praktiskajās kalpošanas jomās.

Diakonijas ietvaros darbojas:


Mājapmeklējumi pie draudzes locekļiem: 

slimības un nespēkā esošiem, kuri nevar iesaistīties draudzes dzīvē. Pēc nepieciešamības, iespējami mācītāja apmeklējumi mājās, lai veiktu garīgo aprūpi.

Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem;

Materiālā kalpošana: 

pateicamies visiem, kuri līdz šim ar saviem ziedojumiem un brīvprātīgo darbu ir atbalstījuši diakonijas kalpošanu.

Ar jautājumiem lūdzu vērsties pie draudzes lietvedes

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
draudzes mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski, Whatsapp, SMS

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Irēna Jeršova
draudzes lietvede
29269071

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI:
pirmdiena – piektdiena
 no 10.00 līdz 14.00 draudzes mājas kancelejā
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
kapu un īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes kasiere lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »