Svētdarbība
Baznīca
Kalendārs
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Pasākumi
Bildes
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
SLUDINĀJUMI
Veidlapas
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:Draudzes rekvizīti

Dubultu Evaņģēliski luteriskā draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755806,
Swedbank, filiāle "Dubulti"

‍ZIEDOTĀJIEM:
konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  konts LV66HABA0551035565140


Draudzei šobrīd nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


  
Dubultu draudzes svētdienas skola gaida Tevi. Katra mēneša pēdējā svētdienā ģimeņu dievkalpojums 10:00.
Visi bērni mīļi gaidīti!

Dubultu Evanģēliski Luteriskās draudzes svētdienas skola

Dubultu draudzē nodarbības bērniem un pusaudžiem notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā. Nodarbības galvenokārt apmeklē draudzes locekļu bērni. Svētdienas skolu apmeklē bērni no 2 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam.
Mazākie bērni var izmantot rotaļu istabu. Bērni mācās sadraudzību  savā starpā. Nodarbību laikā bērni atrodas draudzīgā atmosfērā un drošā vidē.
Svētdienas skolas darbā iesaistīti 3 skolotāji un palīgi. Skolotāji priecājas strādāt ar bērniem un atzīst, ka caur šiem bērniem Dievs viņus ir bagātīgi svētījis un turpina svētīt un iepriecināt!
Dievs mīl katru bērnu, un Viņš vēlas, lai katrs uzticētos Jēzum Kristum.
Durvis ir atvērtas, bērniem tikai jāieiet pa tām iekšā!

Mērķi
Mācīt bērniem Bībeles stāstus atbilstoši viņu vecumam.
Palīdzēt bērniem iepazīt Dieva Vārda patiesības un iedrošināt  bērnus atsaukties Evaņģēlijam.
Kopā ar vecākiem rūpēties par bērnu garīgo izaugsmi un veicināt  bērnu iesaistīšanos draudzes dzīvē.

Uzdevums
Tā ir liela privilēģija – kalpot bērniem,
jo Dieva Vārdā teikts:
“Lūk, bērni ir Tā Kunga  dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.’(Ps.127:3). Tā ir Dieva griba, lai bērni tiktu pienācīgi audzināti un viņiem mācītu Dieva garīgos  likumus.
Svētdienas skolotāju un vecāku uzdevums ir palīdzēt bērniem atrast   ceļu pie Jēzus Kristus, lai viņi uzticētu savas sirsniņas Vienīgajam Glābējam.

Nodarbību saturs
Svētdienas skolas nodarbības pamatā ir Bībeles stāstu pasniegšana bērniem saprotamā  valodā, lūgšanas, spēles, rokdarbi, dziesmas.
 Svētdienas skolas nodarbībās izmanto Bērnu kristīgās izglītības  apvienības materiālus, darba lapas un papildmateriālus.
Bērni piedalās arī dažādos pasākumos ārpus baznīcas, apmeklē svētdienas skolu salidojumus.

Svētdienas skolas vadītāja Agnese Rātfeldere
Skolotāji: Agnese, Ēriks, Ieva, Aiga
Palīgi: Kristīne, Mārtiņš,

 

 
IMG_3630.JPG
IMG_3633.JPG
IMG_3634.JPG
IMG_3632.JPG
IMG_3631.JPG
IMG_3635.JPG
IMG_6935.JPG
IMG_6937.JPG
 

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
10:00

un ceturtdienās plkst.
19:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana - piesakoties telefoniski

draudzes priekšnieks Ģirts Pētersons
29265189

 Edīte Alpe
draudzes ērģelniece

26171466


Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

67755807, 29117054

darba dienās (pi.-piekt.) kancelejā
draudzes mājā no 9:00 līdz 15:00
kancelejas un kapsētu lietvedības darba laiki:
otrdiena - piektdiena 9:00 –15:00,
sestdiena 9:00 – 14:00


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »