Svētdarbība
Baznīca
Kalendārs
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Pasākumi
Bildes
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:Draudzes rekvizīti

Dubultu Evaņģēliski luteriskā draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755806,
Swedbank, filiāle "Dubulti"

‍ZIEDOTĀJIEM:
konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  konts LV66HABA0551035565140


Draudzei šobrīd nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


  
Dubultu draudzes svētdienas skola gaida Tevi katru svētdienu plkst. 10:00!*.
Katra mēneša pēdējā svētdienā ģimeņu dievkalpojums 10:00.

Visi bērni mīļi gaidīti!

(*tiekamies 9.55 baznīcā,kad kopīgi ejam pie altāra un tad uz draudzes māju. Ja kavē, nekas - nāc uzreiz uz svētdienas skolu).

Dubultu Evanģēliski Luteriskās draudzes svētdienas skola

Dubultu draudzē nodarbības bērniem notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, izņemot pēdējo mēneša svētdienu, kad notiek Ģimenes dievkalpojums. Svētdienas skolu apmeklē bērni no 3 gadu vecuma līdz 12 gadu vecumam. Mācību gads sākas rudenī, Pļaujas svētkos, un tiek nobeigts pavasarī maija pedējā svētdienā.

‍Kā mēs darbojamies?
‍Darbojas divas vecuma grupas. Jaunāko bērnu grupiņā vecumā 3-8 gadiem tiek pielietota Godly Play metode, kur ar izstrādātu sertificētu metodi bērni iepazīst Bībeles stāstus, liturģiju un liturģisko valodu, klausoties Bībeles stāstus un darbojoties ar tiem. Godly Play metodē galvenais uzsvars ir, ka bērni mācās spēlējoties. Tiek izmantoti kvalitatīvi materiālai, ir iekārtota piemērota telpa. Vecākajā grupiņā piedalās bērni no 9-12 gadu vecumam. Šeit bērni jau vairāk studē Bībeli, to lasīdami un pārrunādami ar skolotājiem Dieva vārdu attiecībā uz savu dzīvi. Skolotāji izmanto metodiskos materiālus un citus uzskates līdzekļus, lai nodarbība ir aizraujoša un interaktīva.Īpaši gatavojamies un svinam Ziemassvētkus un mācība gada beigas. Draudzējamies arī ar citām svētdienas skolām.

‍Mērķi
‍Palīdzēt bērniem personīgi iepazīt Dieva Vārda patiesības un iedrošināt  bērnus atsaukties Evaņģēlijam. 
Kopā ar vecākiem rūpēties par bērnu garīgo izaugsmi un veicināt bērnu iesaistīšanos draudzes dzīvē.

‍Uzdevums
‍Tā ir liela privilēģija – kalpot bērniem, jo Dieva Vārdā teikts:“Lūk, bērni ir Tā Kunga  dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.’(Ps.127:3). Tā ir Dieva griba, lai bērni tiktu pienācīgi audzināti un viņiem mācītu Dieva garīgos likumus.
 Svētdienas skolotāju un vecāku uzdevums ir palīdzēt bērniem atrast ceļu pie Jēzus Kristus, lai viņi uzticētu savas sirsniņas Vienīgajam Glābējam.

‍Kalpotāju komanda:
‍Svētdienas skolas vadītāja Ieva Vītola Deusa
‍Skolotāji: Aiga, Gunārs, Ieva, Anete, Vilnis
‍Palīgi: Kristīne

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
10:00

un ceturtdienās plkst.
19:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana - piesakoties telefoniski

draudzes priekšnieks Ģirts Pētersons
29265189

 Edīte Alpe
draudzes ērģelniece

26171466


Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

67755807, 29117054

darba dienās (pi.-piekt.) kancelejā
draudzes mājā no 9:00 līdz 15:00
kancelejas un kapsētu lietvedības darba laiki:
otrdiena - piektdiena 9:00 –15:00,
sestdiena 9:00 – 14:00

lietvede Irēna Jeršova
29269071
 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »