Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:Draudzes rekvizīti

Dubultu Evaņģēliski luteriskā draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755806


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Draudzes Diakonijas nozare

Kalpošana – tulkojot no grieķu valodas “diakonia”.  Jēdziens diakonija kristīgās ticības kontekstā nozīmē savstarpēju kalpošanu, atbalstu, palīdzību un mierinājumu dzīves likstās. Rūpes par cilvēku kopumā - par viņa dvēseli un miesu. Diakonija ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, uzdevums, uz ko aicina Kristus.

 „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem  vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši” (Mt.25.40). 

Ikviens mīļi gaidīts un ielūgts iesaistīties brīvprātīgā diakonijas kalpošanā - palīdzot apmeklēt draudzes locekļus mājās, slimnīcā, atbalstot praktiski ikdienas darbā, rūpējoties vienam par otru, piesaistot līdzekļus caur projektiem, un padziļinot zināšanas garīgajās un praktiskajās kalpošanas jomās.


Diakonijas ietvaros darbojas:


„Draudzes drēbju skapis”: (šobrīd vasaras pārtraukums!)

kur iespējams saņemt bērnu un pieaugušo apģērbu un apavus, bērnu ratiņus, segas un citas saimniecībā noderīgas lietas.  
Drēbju skapis tiek atvērts pēc vajadzības, sazinoties ar atbildīgajām Ligitu un Sarmīti.

Mājapmeklējumi pie draudzes locekļiem: 

slimības un nespēkā esošiem, kuri nevar iesaistīties draudzes dzīvē. Pēc nepieciešamības, iespējami mācītāja apmeklējumi mājās, lai veiktu garīgo aprūpi.

Kalpošana Jaundubultu pansionātā:
   
Vienreiz mēnesī (pēdēja mēneša ceturtdienā plkst.15:00) mācītājs notur dievkalpojumu ar svēto vakarēdienu Jaundubultu pansionāta kapelā un apmeklē slimos istabiņās.

Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem;

Materiālā kalpošana: 

‍pateicamies visiem, kuri līdz šim ar saviem ziedojumiem un brīvprātīgo darbu ir atbalstījuši diakonijas kalpošanu.

Draudzes diakonijas darba vadītāja Ramona Petrika.
e-pasts. ramona@diakonija.lv
tel. 26455739 

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00

un ceturtdienās plkst.
18:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski

draudzes pārvaldes komisijas pr.
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

 Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI
t. 67755807

Darba dienās:  Otrdiena – Sestdiena
draudzes mājas kanceleja no 10.00 līdz 14.00
Brīvdienas – Svētdiena, Pirmdiena

Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

29117054

(individuūlām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Inta Kiršteine
Kapsētu mērniece
26577166

Rekvizīti kapsētu maksajumiem
Dubultu ev. Lut draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS“Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0


Draudzes lietvede Irēna Jeršova
29269071
 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »