Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
https://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=646

Dārza svētki Vasarsvētku svētdienā, 19. maijā

Ģirts
2024.05.09 14:01

Vasarsvētku svētdienā, 19. maijā, pēc dievkalpojuma, baznīcas dārzā svinēsim sadraudzības svētkus, mielosimies un radoši darbosimies! Kopīgi svinēsim dzimšanas dienas mazajiem jubilāriem, spēlēsim Svētā Gara augļu spēli un Mārtiņa vadībā kopīgi sadziedāsim.

Svētku pusdienu gatavotāji aicina pulciņā!:-)