Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
https://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=567

30 gadi Dubultos

Ģirts
2020.11.19 12:39

Šī gada 18 novembrī draudze ar pateicību atceras dienu un laiku, kad draudze atgriezās pati savā baznīcā no 28 gadu izraidījuma, kad tika svinēts pirmais dievkalpojums baznīcā jau Latvijai brīvai esot un baznīcai atkal iesvētītai.

Baznīcas zāle vēl remonta sastatnēs, bet acīs mirdzums un sirdīs liela dedzība, mīlestība un uzticēšanās Dievam, viņa klātbūtnei un vadībai.

1990. gada Valsts svētku un dievnama atkaliesvētīšanas dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Kārlis Gailītis, piedaloties prāvestam Slokas draudzes mācītājam Aivaram Beimanim un draudzes mācītājam Valdim Amolam un Husies un Dienvidsallerupas draudzes Malmē mācītājam Sven-Erikam Ekdālam.


Sākās jaunas rūpes par draudzes un kalpošanas jaunveidošanu, īpašumu atgūšanu un uzturēšanu, un ik uz soļa jutām Dieva rokas vadību un sargāšanu, ceļu pašķiršanos.

Reizē arī draudze sirsnīgi pateicās Slokas draudzei par patvēruma došanu un atbalstu
Vēl slokā esot izveidojās draudzes svētdienas skola un nodibinājās draudzīgas parnerattiecības ar luterāņu draudzi Dienvidzviedrijā, Malmes pilsētā.  Gadu vēlāk aizsākās joprojām sirsnīgā draudzība ar Larsmo draudzi Somijā.  Slokā esot draudze vadīja Dubultu baznīcas atjaunošanu un sagatavošanu atvēršanai.  Tai laikā tika atjaunots baznīcas torņa krusts, salikts no jauna demontētais oriģinālais altāris, vietā atgriezās kancele, kroņlukturi, atgūti izvestie baznīcas soli, atjaunoti zāles iekštelpu sienu dekori u.t.t.
So laiku izteiksmīgi raksturoja mācītājs Leons pagājušās svētdienas svētrunā, ko varat atrast šeit: [SAITE uz FB]

(Teksts un attēli tiks papildināti)