Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
https://dubultudraudze.lv/?ct=bariba_jaunumi&fu=read&id=168

Jauna sadaļa - 'Lasītava'

Santa Goža
2011.05.31 15:39

'Lasītavā' ar laiku būs atrodami un izlasāmi dažādi iedvesmojoši kristiešu klasiķu, baznīctēvu, filozofu, etc. teksti vai tekstu fragmenti par visdažādākajām tēmām, kā arī grāmatu un filmu anotācijas.

Iesākumam, apakšsadaļā 'Teoloģija' aicinām iepazīties ar Mārtiņa Lutera 1517. gadā sarakstītajām '95 tēzēm'.