Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=600

"Visuaugstākā patvērumā"

Ģirts
2022.03.13 17:57

20. martā mūsu baznīcā notiks bīskapa emeritus Pāvila Brūvera jaunās grāmatas "Visuaugstākā patvērumā" atvēršanas svētki. Sākums pl. 12.30 – tūlīt pēc dievkalpojuma. Tikšanās ar autoru. Būs iespēja iegādāties jaunās grāmatas un lūgt autora autogrāfu. Grāmatu iespējams iegādāties draudzes grāmatu galdā

Pāvila Brūvera grāmata «Visaugstākā patvērumā» ir dzīva liecība par dzīvi Dieva aizsardzībā un vadībā.

Bīskaps emeritus Pāvils Brūvers savā grāmatā "Visaugstākā patvērumā” atklājas kā dziļš domātājs, meklētājs, bet arī kā ļoti azartisks un aizrautīgs cilvēks. Pāvils Brūvers vislabāk pazīstams kā garīdznieks un savulaik "Radio Brīvā Eiropa" žurnālists, bet kopumā viņa dzīves ceļš bijis ļoti daudzpusīgs. Visu padomju laiku ļoti aktīvs cīnītājs pret padomju režīmu, par ko ieslodzīts čekas cietumā, vēlāk bijis spiests izbraukt no Latvijas. Grāmata izved cauri visai Pāvila Brūvera dzīvei, bet tajā īpaši uzsvērti notikumi, kad autors ļoti cieši sajutis Dieva vadību un aizsardzību savā dzīvē.

Par grāmatu un tās galveno varoni labi stāstoša ir vāka fotogrāfija. Pāvils Brūvers tajā redzams ar bīskapa krustu un balto mācītāja apkaklīti, tērpies melnā ādas jakā. Tas atklāj divas viņa personības ļoti būtiskas šķautnes. Viņa uzticību Dievam un viņa azartisko raksturu, ko apliecina arī mīlestība uz motobraukšanu no 13 gadu vecuma līdz pat šodienai.

Uz aizmugures vāka viņš savukārt redzams spēlējam vijoli, ko arī viņš spēlē no bērnības līdz pat šodienai, un kas – kā viņš atzīst grāmatā – ne vienreiz vien ir dziedinājusi viņa dziļi ievainoto dvēseli.
Grāmatā viņš nevairās atklāt ne savus ievainojumu un kritienus, ne arī spēju piecelties no tiem un savas uzvaras. Bet neko no sasniegtā viņš nepiesavinās sev, viņa grāmata ir liecība par dzīvi Dieva patvērumā, kā jau vēsta tās nosaukums.
"Tā ir liecība par manu dzīvi Dieva aizsardzībā, Viņa vadībā. Ka Viņš mani ir izvilcis no visām ķezām. Ļoti slikti mana dzīve varēja beigties daudzos gadījumos, arī manas izlaidības, manas nepaklausības dēļ, es esmu daudz sliktu lietu sastrādājis, bet, paldies Dievam, es vienmēr tiku pasargāts no smagām sekām," atzīst Pāvils Brūvers.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~