Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=555

Ziņas no Alfas grupas

Ģirts
2020.05.01 00:16

“Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. (Mt. 28:19)” Ar šo Jēzus mums doto motivāciju draudzē jau 17. gadu notiek Alfa, kas, atskatoties uz 11 lekciju un pārrunu vakariem, šoreiz finišē visai neparastos apstākļos – sākušiem klātienē, kursa vidū mums nācās to turpināt neklātienē. Bet, ir liels prieks par to, ka esam to spējuši tik sekmīgi turpināt un novadīt.

 Mazā grupiņa cītīgi klausās nosūtītās lekcijas un Whatsap sanunās ir aizrautības un vienotības pilna, dalībniekiem aktīvi daloties ar saviem ikdienas priekiem un pārbaudījumiem un viens otru stiprinot un iedrošinot.
Bet vislabāk par to liecinās paši dalībnieki.

Dagnija: “Alfa kursā satiku brīnišķīgus draugus ar kuriem var runāt vienā valodā. Kā ieguvums un  liela Dieva dāvana bija visas lekcijas, kopā būšana un sarunas. Man Alfa kalpoja kā atkal atgriešanās padziļinātās attiecībās ar Dievu. Paldies par To!💓”

Vita: “Ceļā pie Dieva.
Bija man brīvdienas, dienas sev, savam priekam. Kur paliek prieks? Man bija skumji, vientuļi, likās, ka nevienam neesmu vajadzīga. Ko darīt? Kā sadzīvot ar tukšumu sevī?..
Padalījos savās izjūtās ar vecāko meitu. Aptuveni pēc kādas nedēļas Laine man pateica: mammīt, es pierakstīju tevi uz Alfu! Biju šokā – nebiju bijusi baznīcā gadus piecus. Meita teica – tu iesi!
Un tā esmu šeit – Dubultu baznīcā, Alfā.
Tukšums?! Kāds tukšums, esmu Alfā ieguvusi draugus, patiešām mīļus cilvēkus. Klausos mācītāja Arņa lekcijas kā izslāpusi, viņa piemēri no dzīves ir tik ļoti tuvi manas pašas dzīvei, tik vienkārši un saprotami. Iepazīstu Bībeli, Dieva vārdu, manā sirdī ir mīlestība, ticība un cerība. Zinu, ka nekad dzīvē vairs nebūšu viena!

Kadrija: “Iesākot Alfa kursu nebiju pārliecināta vai spēšu visu izprast un uztvert. Mana saskarsme ar Dievu līdz šim bija ticība kādam augstākam spēkam, kas stāv pār mums, bet ne ticība Dievam. Ienākot Alfā vairāk izprotu Dieva klātbūtni un esmu saņēmusi vislielāko dāvanu – TICĪBU! Ticību Dieva izvēlētajam ceļam, kas vada mūsu dzīves, Ticību, ka viss būs labi – mums katram uzliktajiem dzīves pārbaudījumiem, Ticību Dieva spēkam, kas mūs sargā!
“Brīnumi nerada ticību, bet stiprina ticību, kas veidojas caur paklausību Jēzus Kristus evaņģēlijam”.

Laila: “Liels paldies par to ko mācījāt Alfas lekcijās, gribētu turpināt mācīties un saprast.”

Esam nolēmuši turpmākās 4 nedēļas apgūt Luteriskās Katehēzes kursu, izmantojot jauno skaisto mācību video sēriju “Dievkalpojums kā Iesvētes mācība” Baznīcas YouTube kanālā, bet nedēļas nogales izbraukuma sesiju esam iecerējuši realizēt maija beigās, Mazirbē, ja situācija un Tas Kungs to ļaus.“