Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=551

Mācītāja Arņa Buša vēstījums Dubultu draudzei 22.03.2020.

Ģirts
2020.03.22 21:12

Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” Mat. 22;37-39

Šajā, 2020. gada lielā gavēņa laikā, mēs piedzīvojam notikumus, realitātes, tepat Latvijā, kuras vēl pāris mēnešus atpakaļ nepieļautu pat domās, saistībā ar notikumiem Ķīnā. Arī Jēzus, atstājot savas mājas debesīs, Dieva, Debestēva mājas, nezināja, ko nāksies piedzīvot. Kā tas būs realitātē, kļūt par cilvēku? Atstājot Jāzepa un Marijas, savas šīs zemes mājas Nācaretē? (Arhibīskapa Jāņa Vanaga uzruna par šo: https://lr1.lsm.lv/…/svetrits.-studija-arhibiskaps-janis-v…/ )
Topot kristītam, piedzīvojot Tēva apsolījumus un tad sastopoties ar Dieva pretinieku sātanu, četrdesmit dienas tuksnesī pavadot vientulībā un gavējot. Jēzus top visās lietās kā cilvēks kārdināts un kaut ko no tā mēs piedzīvojam arī šai laikā – gavēnis, ārkārtas stāvoklis, vīrusa apdraudējums. Bet, lai tiktu pasargāti, paliekam mājās, komunicējam no attāluma, neļaujam vīrusam mūs sasniegt. Gavēnim un karantīnai ir kas kopīgs, kaut kam nav ļauts mūs sasniegt, kaut kam mūsos jāmirst, kaut kam jaunam jāpiedzimst. Mēs paliekam savās vietās, Jēzus dodas misijā, šķiet neiespējamā, atrast mūs un glābt. Būtiski lai Kristus mūs saniegtu ātrāk, nekā vīruss, grēks, nāve.
Līdzīgi kā jau esmu mācījis, saule katras 24 stundas noriet un uzaust, rētas sadzīst, sēkla zemas klēpi, pilnīgā tumsā tiek guldīta, lai mirtu un dāvātu jaunu dzīvību. Tā, apslēpta zemē smeļas spēku, mirstot dzen asnus, rieš vārpas, dzemdē graudus, dāvā jaunu dzīvību.
Arī mēs, gavēnī un ārkārtas situācijā, karantīnā, gavēnī brīvprātīgi, karantīnā piespiesti esam kā grauds zemē sēts. Līdzīgi – rekolekcijās, studijās, aktīvā kalpošanā, misijā. Arī šai mūsu zemes dzīvei jākļūst par gavēni, jo karantīna no mūžības, Debestēva mājām tā jau ir. Vieta kurā augam, viss kalpo lai, mēs kļūtu par Dieva bērniem un Debesu valstības mantiniekiem, Radītājs ir klātesošs, mēs kā māls viņa rokās pārveidoti, jaunradīti, caur pilnīgi visu kas notiek. Pat velna aktivitātes tiek izmantotas lai ļaudis atgrieztos. Kaut kas jāzaudē, kaut kam jāmirst, kaut kas jāiegūst, jāuzņem sevī, kaut kam jādzimst, kaut kam, kas nes dzīvību, augšāmcelšanos, Lieldienas. Zaudējumus, ciešanas sarūpē sātans, Dievs Kristū, Svētā Gara spēkā – mieru, prieku, dzīvību, Augšāmcelšanos. Lieldienas.
Varbūt tieši šīs Lieldienas kļūs par jaunu augšāmcelšanos katram no mums. Gavēnis beigsies, karantīna būs izturēta, ārkārtas stāvoklis atcelts, varēsim brīvi iziet ārā, ieiet, kur vēlamies, dzīvē atgriezties vai augšāmcelties. No kāpura pārtapt tauriņā vai – turpināt rāpot.
Kristus pēc ciešanām, krusta nāves, no kapa visdziļākās tumsas, kā sēkla augšāmcēlās, lai celtu mūs jaunai dzīvei, mūžībai. Mēs esam aicināti ļauties viņa nestajam pestīšanas ceļam, sekot viņam tuvāk, iepazīt labāk, iemīlēt vairāk. Lai glābtu sevi un tos, kas šai dzīvē mums uzticēti, – šai brīdī domājot par savu ģimeni un Dubultu draudzi, Baznīcu un visiem mīļajiem, ko nesu savās lūgšanās.
Varbūt pēc atgriešanās dzīvē, augšāmcelšanās, mēs būsim kā Jēkabs Pieanēla ielejā, salauztu cīpslu klibojošs, bet Dieva uzlēkušās saules apspīdēts, augšāmceltā Kristus aicināts, mīlēts, pieņemts.
Āmen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informācijai.
Vēlos pamudināt un iedrošināt šai laikā izkopt personisko dievbijību, ģimenes dievbijību, kopā un privāti lasītu Svētos Rakstus, meditēt, lūgt. Skatīties kristīgas filmas, baudīt literatūru, atrast laiku viens otram, īpaši ģimenes lokā. Ar visu nepieciešamo apgādāt tos, kas paši saviem spēkiem to nespēj – koordinē draudzes locekle Linda Dreija, e-pasts linda.dreija@inbox.lv. Varat kā pieteikt palīdzības vajadzības, tā – pieteikties palīdzēt paši.
Mūsu dievkalpojumi kā organizēti pasākumi šai laikā tiek atcelti, ticīgie ļaudis aicināti palikt mājās, sekot garīgām aktivitātēm TV ekrānos, radio, sociālajos tīklos pēc katra iespējām. Mūsu dievkalpojumu tiešraides redzamas draudzes Feisbuka lapā un vēlāk tur – kā ieraksti. Privātām sarunām un biktīm, sakramenta saņemšanai mācītājs svētdienā sastopams baznīcā līdz 16.00 vai citā laikā, personiski vienojoties pa tālr. 29102673, WhatsApp, e-pastā arnisbuss@inbox.lv vai Skype.
Neskatoties uz to, ka klātienes dievkalpojumi un svētbrīži nenotiek, baznīca pilnā apmērā turpina nodrošināt dvēseļu kopšanu un tādējādi draudzes izdevumi šajā laikā nesamazinās. Īpaši aicinu izkopt praksi ziedojumus veikt ar internetbankas starpniecību, jo dievkalpojuma ziedojumi (kolekte) ir mūsu galvenais atbalsts, lai segtu draudzes ikdienas nepieciešamības un izdevumus. Piemēram, varam ieteikt praksi – ziedojumu draudzei izveidot kā automātisko maksājumu – pēc katra iespējām un personiskām attiecībām ar Dievu (“priecīgu devēju Dievs mīl”), vai tā būtu 10-tā tiesa vai cita jūsu apņemšanās, ko Dievs varētu svētīt.
ZIEDOTĀJIEM
Draudzes rekvizīti
Dubultu Evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015, 
t. 67755806 
Swedbank konts LV81HABA0551018959634 

Jūsu mācītājs,
Arnis Bušs.

P.S. “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.”
Rom.8:28