Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=546

"Ģimene Ticībā" aicina ģimenes un atbalstītājus!

Ģirts
2019.12.28 16:37

Jau ar 11. janvāri, pulcinot bērnus ar ģimenēm ik otro sestdienu, iesākas jauns projekts – mūsu draudzes mīlestības skola. Ģimenes lūdzu pieteikties!

  AICINĀM ĢIMENES ticības ceļojumā, kur katru reizi tiekoties, lidosim pāri paradīzes dārziem, pilsētām un kalniem. Veidosim mākslas darbus, kopā gatavosim gardas maltītes, greznosim altāru un lasīsim Dieva vārdu. Mācīsimies slavēt, pateikties un mīlēt!

Katru gadu no debesīm krīt sniegpārslas kā mazas zvaigznītes, tās liecina un atgādina par Dieva neizmērojamo  mīlestību, kas dara cilvēku sirdis baltas. Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: ”Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā:  Dievs ar mums.”Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, gudri vīri no austrumu zemes  atnāca, Viņa zvaigzni redzēdami. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja pa priekšu un nostājās pār  namu, kurā bija bērns.Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.


‍Šeit – buklets 1
Šeit – buklets 2
Šeit – buklets 3

‍Šeit – Afiša