Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=506

Adventa sveiciens draudzei

Ģirts
2018.12.05 13:35

Labdien, mīļie draugi! Mīļš sveiciens Jums adventa laiku iesākot!

Mēs esam pateicīgi par Jūsu atbalstu Dubultu draudzei un skubinām Jūs aktīvāk iesaistīties tās darbībā. Iespējams, ka šī, aktīvākā, iesaistīšanās Dubultu draudzes darbībā arī Jums nesīs svētību un jaunas atziņas.
Jūs varat piedalīties Bībeles studijās, Alfas nodarbībās, Svētdienas skolas darbā, diakonijas kalpošanā, iknedēļas dievnama uzkopšanā un citās aktivitātēs. Sīkāk par aktivitāšu norisi varat uzzināt tīmekļa vietnē: http://dubultudraudze.lv/, vai sazinoties ar draudzes mācītāju Arni Bušu (tel. 29102673).
Mīļie, tā ir milzīga privilēģija būt draugos ar Dievu, būt daļai no Viņa ģimenes. Tāpēc ir svarīgi šo draudzību kopt un piederību apliecināt, Viņu kopīgi lūgt un Sakramentu saņemt. Baudīt, cik Viņš ir labs un kādu iepriecinājumu un stiprinājumu dod līdzbiedra atbalsts.
Par saimniecisko darbību. Jūs jau redzat, ka baznīcā notiek logu renovācijas darbi. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, darbu veicējs ir SIA ,,Velve AE”. Jūrmalas dome piešķīra materiālo atbalstu 10000 eiro šim projektam. Tomēr Dubultu draudzei arī ir jāiegulda savs līdzfinansējums 4300 eiro.
Jūs tiekat mīļi aicināti, savu iespēju robežās, ziedot baznīcas ēkas logu projekta realizācijai. Ziedojumus Jūs varat atstāt pēc dievkalpojuma īpaši tam paredzētā ziedojumu urnā baznīcā, vai ziedot elektroniski, ieskaitot naudas līdzekļus draudzes kontā:
 Swedbank LV81HABA0551018959634,  ar norādi “logu remontam”.
Esam Jums ļoti pateicīgi.
Atgādinam, ka 9. decembrī ir plānota draudzes kopsapulce, kurā aicināti piedalīties visi Dubultu draudzes locekļi. Tajā pilntiesīgi ir aktīvie draudzes locekļi, proti, tie, kuri nomaksājuši ikgadējo ziedojumu. Mēs vēlamies, lai arī Jūs būtu viņu skaitā.
Mīļš paldies visiem draudzes locekļiem, kuri jau ir nomaksājuši ikgadējo ziedojumu draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām šajā gadā. Ja kāds to vēl nav izdarījis, lūgums neatstāt to uz pēdējo brīdi. Ikgadējo ziedojumu varat nomaksāt svētdienā pēc dievkalpojuma pret kvīti, vai ar pārskaitījumu draudzes kontā:
Swedbank LV81HABA0551018959634, maksājumā lūdzu norādiet personas vārdu, uzvārdu un gadu, par kuru maksājums tiek veikts.
Ziedojuma apmērs Jūsu ziņā, atbilstoši Jūsu rocībai un iespējām.
Visbeidzot aicinām veltīt dažas minūtes un aizpildīt draudzes locekļa anketu, lai uzturētu Dubultu draudzes reģistru aktuālu. Anketa ir pieejama papīra formātā (baznīcā), vai PDF formātā, vai elektroniskā veidā šeit.

Lūdzu ņemiet vērā, ka
iesniegtie dati būs arī ļoti vērtīgs izziņas avots Jūsu dzimtai tās vēstures pētniecībai nākamajās paaudzēs!


Sirsnīgā mīlestībā, Dubultu ev. lut. draudzes padome