Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=321

Atbalstīsim izmaiņas Bērnu aizsardzības likumā.

Ģirts
2014.03.21 09:05

Aicinām piedalīties kopējā lietā un arī ar savu parakstu nobalsot par izmaiņām Bērnu aizsardzības likumā, pasargājot gan bērnus, gan visu Latvijas šodienas un nākotnes sabiedrību no homoseksuālisma propagandas.

Ne reizi vien jau medijos un draudzes vidū esam dzirdējuši par satraucošajām tendencēm Eiropā, kas vērstas uz veselīgas, pēc Dieva kārtības veidotas, ģimenes iznīcināšanu, grēcīgu nedabisku cilvēku partnerattiecību legalizāciju, karojošu dzimumu nivelēšanu, šo lietu ieaudzināšanu bērnos jau no mazotnes, un to visu nostiprinot Eiropas Savienības likumos un direktīvās, varmācīgi uzspiežot to arī kristiešiem un Baznīcai, tādējādi atklāti un legāli pasludinot citādi domājošo apkarošanu.

Nebūsim vienaldzīgi pret to, kas ir grēks, nostāsimies pret to ar savu lēmumu un rīcību. Grēka dēļ mūsu Glābējs Jēzus Kristus izlēja par mums savas asinis pie krusta Golgātā, lai mēs vairs nebūtu grēka vergi, bet dzīvotu atjaunotā svētā dzīvē. Tā ir ļoti dārga samaksa, – mūsu vienīgā cerība.
Tāpēc mūsu baznīcā svētdien, 30. martā, tūlīt pēc dievkalpojuma, no pl 11:45 baznīcas kapellā katrs varēsim parakstīties. Būs uzaicināts notārs, kas parakstu apliecinās.
Parakstīties varēs arī citu draudžu locekļi, jebkurš jūrmalnieks un pilsētas viesis.
Vienīgi līdzi jāņem PASE vai ID KARTE, un jāsamaksā valsts noteikto notāra maksu 2,85 EUR (2 lati)

Informācijai – plānotie nepieciešamie grozījumi Bērnu aizsardzības likumā:
Pirmais: “Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jābūt balstītai uz LR Satversmes 110.pantu. Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta.”
Otrais: “Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.”

Šajā parakstu vākšanas pirmajā kārtā jāsavāc vismaz 30 000 parakstu. Lai grozījumus pieņemtu, ir jāsavāc kopā vismaz 150 000 veselīgi domājošu cilvēku parakstu. Tas mūsdienu apstākļos ir daudz, tāpēc nekavēsimies un piedalīsimies. Gadījumā, ja jums neizdodas atnākt šajā reizē, sekojiet informācijai un piedalieties parakstu vākšanā citur vai apmeklējiet notāru individuāli.

Oficiāla informācija ir Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā http://cvk.lv/pub/public/30674.html
Papildus informācija:
 LKR (video) raidījumi
Nr. 84. Aktuāla diskusija “Kas ir Lunaceka un Estrella?” http://www.lkrtv.lv/watch.php?vid=9335eb88b
Nr. 90. Aktuāla diskusija - Kā noris parakstu vākšana par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā? http://www.lkrtv.lv/watch.php?vid=d2b5467f2
Raksts "Eiropas "vērtības". Drīz arī Latvijā": http://www.laikmetazimes.lv/2014/01/27/eiropas-vertibas-driz-ari-latvija/

Visubeidzot, neklausīsimies šīs iniciatīvas oponentos, nevērtēsim personālijas. "Sekojam Dieva vārdam, ne politikai." Un nav svarīgi cik tas praktiski vai nepraktiski. Svarīga ir mūsu attieksme - reakcija.  Šī ir godīga iespēja paust savu sirdsapziņas viedokli šai jautājumā.