Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=aktuali&fu=read&id=308

Jauniešu vakars par lūgšanu


2013.11.11 22:53

Šo piektdien, 15. novembrī plkst.17:00 Dubultu draudzē notiek jauniešu vakars par lūgšanu.

Vakara plānā - sadraudzība,uzruna, sarunas, slavēšana, lūgšanas.‍
‍Aicinājums ņemt līdzi draugus un cienastiņu vakara uzkodām!

Jauniešu vakars notiek jauniešu telpā, pagrabiņā zem altāra (ieeja no ārpuses).

‍Tiekamies piektdien! :)

‍---
‍‍
‍"Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani." /Jņ.atkl.3:20/