Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=282

Atbalstīsim mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa (1910 - 2002) teoloģisko rakstu krājuma izdošanu

Ģirts
2013.03.10 00:17

Grāmatā būs iekļautie sekojoši darbi: • ”Luteriskais askētisms” (1986); • „Konkordāts starp Svēto Krēslu un Latvijas valdību 1922.gada 30.maijs” (1930-1935); • „Tauta Baznīcas priekšā” (90-tie gadi); • “Jēzus pašapziņa un Pāvila kristoloģija” (1932) • „Dieva žēlastības brīnums”(1982) • un citi darbi...

LŪDZAM ATBALSTĪT DIEVA DARBU MŪSU BAZNĪCĀ
 
ŠOGAD KOPĪGIEM SPĒKIEM MUMS IR IESPĒJA IZDOT
mūsu baznīcas ievērojamā teologa
mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa (1910 - 2002) pirmo
Teoloģisko rakstu krājumu.

Priekšvārdu autori:
•    prof. Dr.theol. Reinhards Slenczka,
•    prof. Dr.iur. Ringolds Balodis,
•    Dr. Guntis Kalme.

Grāmatas vērtība:
•    Tiks izdots un analizēts viens no nedaudziem pašmāju teologu oriģināldarbiem;
•    R. Feldmaņa darbu tematika, savu aktualitāti nav zaudējusi arī šodien;
•    Grāmata būs interesanta kā draudžu mācītājam un baznīcēniem, tā arī tiem, kas vēl ārpusē.

!!!Lūgums mācītājiem un draudžu darbiniekiem!!!
•    ietvert šo informāciju draudzes ziņojumos katrā dievkalpojumā;
•    ja, iespējams, ievietot ziedojumu plakātu draudzes tīmekļa mājas lapā;
•    izvietot ziedojumu plakātus pie draudzes ziņojumu dēļa (ja nepieciešami plakāti, lūdzu, sazināties ar māc. Ilmāru Rubeni t. 29191289).

Lai šī grāmata ieraudzītu dienasgaismu,
ir nepieciešami Jūsu ziedojumi un aizlūgšanas.
Tāpēc aicinām Jūs būt izdevēju pulkā.
Katrs ziedotājs tiks īpaši ielūgts uz grāmatas prezentāciju
25. maijā Olaines dievnamā
un saņems
vismaz vienu jaunās grāmatas eksemplāru.
Savus ziedojumus sūtiet:
"Profesora Roberta Feldmaņa fonds"
Reģistrācijas.Nr: 40008178759
AS Citadeles banka,
LV43PARX0013132500001 (SWIFT kods: PARXLV22)
!!! Ar norādi "Roberta Feldmaņa Teoloģisko rakstu krājumam un prezentācijai".
 
PS. JA NEVĒLATIES, LAI JŪSU VĀRDS TIKTU IEVIETOTS GRĀMATAS ATBALSTĪTĀJU SARAKSTĀ – norādiet to pie maksājuma

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)
Sīkāka informācija:  www.robertsfeldmanis.lv