Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=204

Ievētes mācība Dubultu draudzē sāksies 26. oktobrī


2011.10.21 12:56

Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU nodarbību cikls Dubultu ev. lut. draudzē sāksies trešdien, 26. oktobrī 18:30 draudzes namā.

‍Uz nodarbībām ir aicināts ikviens, kas vēlas iegūt dziļāku izpratni par kristietības pamatjautājumiem un sakārtot savas attiecības ar Dievu, kristīties, kristīt bērnus, kļūt par krustvecākiem, iesvētīties, noslēgt kristīgu laulību.

Nodarbības vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš. Tālr. 29128534