Šī lapa ir izdrukāta no Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultudraudze.lv/?ct=aktuali&fu=read&id=95

1. maijā viesojās mācītājs emeritus Aivars Beimanis


2010.04.26 09:33

Sestdien plkst. 17:00 jauniešu vakarā viesojās mācītājs emeritus Aivats Beimanis.

Savu kalpošanu Aivars Beimanis uzsācis 1970. gadā Kurzemes pusē. Ilgus gadus viņa aprūpē bija Vaiņodes, Priekules, Krūtes, Gramzdas un Nīgrandes draudzes. Padomju gados aktīvi piedalījies jauniešu vasaras nometņu organizēšanā, kas pulcināja daudz jauno kristiešu no visas Latvijas. 1984. gadā mācītājs Beimanis tika ievēlēts par Grobiņas iecirkņa prāvestu. Ar viņa gādību veikti lieli organizatoriskie un praktiskie darbi pie baznīcu atjaunošanas, kuras tolaik bija gandrīz vai pilnīgi izpostītas. Tādas, piemēram, bija Vaiņodes un Krūtes baznīcas. Atjaunota arī Nīgrandes baznīca.

Aivars Beimanis vairākkārt piedzīvojis padomju varas nežēlastību un attiecīgu iestāžu draudus par iesaistīšanos kustībā "Atdzimšana un atjaunošanās".

1989. gadā arhibīskaps Ēriks Mesters Aivaru Beimani ievadījis mācītāja amatā Slokas draudzē, kurā viņš izvērsis aktīvu rosīgu darbību. Draudzes locekļu skaits pieauga no 169 līdz 700.

Tomēr kā viens no lielākajiem A. Beimaņa veikumiem ir jāatzīmē Slokas Svētdienas skolas izveide 1989. gadā. Tā ir viena no pirmajām svētdienas skolām Latvijā. Pirms septiņiem gadiem durvis vēra jaunuzceltā Slokas Svētdienas skolas ēka "Brīnums". Mācītājs turpinājis kalpošanu Slokas un Salas Sv. Jāņa draudzēs, kā arī vairākus gadus Rīgas lauku iecirkņa prāvesta amatā.

Dievs A. Beimanim nav devis miesīgos bērnus, bet to vietā, viņa vārdiem sakot, ir devis garīgos bērnus. Par lielo mīlestību uz bērniem viņš saka: "Man ir tā, ka gribās katru bērnu apmīļot. Un tad viņu sirsniņas atveras. Ja grib bērniem tuvoties, bez prieka nav iespējams. Svarīgi, lai būtu patiesīgums, mīlestība. Bērns jūt, vai tas vārds, ko viņš dzird no pieaugušā, ir mīlestībā ietērpts."

2005. gada nogalē, dodoties emeritūrā, Aivars Beimanis ar neslēptu prieku atskatījās uz laiku, kas piepildīts kalpošanā Dievam un līdzcilvēkiem, kā ceļa rādītāju vienmēr sirdī paturot Kristus teikto: "Dzenaties pēc Dieva valstības un Viņa taisnības" un iemiesojot šo vārdu dziļo saturu savā personīgajā dzīvē.

"Vienmēr kaut kas sākas un kaut kas beidzas. Taču, ja ir īstā Gara vadība, vienmēr ir turpinājums," tā, pārtraucot aktīvas kalpošanas gaitas Slokas baznīcā sacīja A. Beimanis. Tagad, kad viņa kā mācītāja īpašā – oficiālā nasta nolikta, viņš esot brīvs un varēšot vēl dziļāk ieiet Dieva Vārdā, jo, paša vārdiem sakot, "tikai, ilgāku laiku nesot Dieva Vārdu sevī, tas kļūst dzīvs."